Bali potovanje – Wayan, Made ali Ketut?

Ali ste vedeli, da imajo imena vsakega prebivalca na Baliju poseben pomen? Res je! Vsako ime je zasnovano na način, ki sledi posebnemu sistemu poimenovanja. Poglejmo si nekaj zanimivosti o sistemu imen na Baliju. To je Bali potovanje – Wayan, Made ali Ketut?

1. Catur Warna

V 14. stoletju so se na Baliju prvič srečali s kastnim sistemom Catur Warna, ki je sicer mnogo bolj vpliven med indijskem prebivalstvom, pa vselej je pustil pečat tudi na balijskem načinu življenja, od poimenovanj dalje. Glede na ime, lahko balijsko lokalno prebivalstvo točno razloči, iz katere kaste prihajaš, kakšna je tvoja socialna pozicija ter kje se nahajaš v svojem družinskem drevesu. Pred sistemom poimenovanja, ki ga je uvedel kastni sistem Catur Warna, so Balijci sledili poimenovanju glede na vrstni red rojstva. To je bil najbolj razširjen način za določanje imen najnižje kaste, ki zasega kar 95% prebivalstva.

2. Skupna imena

Nič nenavadnega ni, da si veliko Balijcev deli isto ime.  Veliko imen je zelo podobnih, nekatera pa so še izredno popularna. Balijsko ime je sestavljeno iz treh delov. V prvem delu imena izpostavijo svoj položaj v družbi, drugi del imena jim je dan glede na vrstni red rojstva znotraj svoje družine, tretji del pa je njihovo osebno ime. Za nas je morda še posebno zanimivo, da v svoje ime nikoli ne vključijo družinskega imena, oziroma priimka. Še ena zanimivost je tudi to, da se med seboj nikoli ne kličejo po osebnih imenih, temveč po imenu, ki izhaja iz družinskega drevesa (drugi del imena).

Tako dekleta, kot fantje ob rojstvu dobijo ime glede na vrstni red rojstva znotraj svoje družine, o čemer nekoliko več še v nadaljevanju. Vsak sloj ima za ta običaj določen nabor imen, zato se imena razlikujejo glede na kasto, regionalne običaje ter navade, ter tudi glede na spremembe v jeziku, ki se pojavijo med severnimi ter južnimi narečji. Metoda določanja drugega imena se v isti praksi pojavlja tudi na mnogih sosednjih otokih.

3. Imena v nižji kasti – SUDRA

Kot že omenjeno je močno prisotna tradicija na Baliju ravno to, da se del otrokovega imena nanaša na imena svojih prednikov, izbrano ime pa je odvisno od generacije, v kateri je otrok rojen, ter od kaste kateri pripada. To je drugi del imena, katerega kasneje tudi uporabljajo za komuniciranje med seboj. Zanimivo je, da se tale tradicija ne ozira na otrokov spol. Po spolu se ločijo le s predpono [I] za moške ter [Ni] za ženske. Poglejmo si preprost primer poimenovanja: 

Prvi otrok: Wayan, Putu ali Gede

Drugi otrok: Made, Kadek ali Nengah

Tretji otrok: Nyoman, Komang

Četrti otrok: Ketut

Peti otrok: Wayan Balik (kar pomeni “vrni se, znova, ponovi”)

4. Imena v višji kasti – KSATRIA

Člani kaste Ksatria veljajo za aristokratsko ter hindujsko elito, četudi so na svoj položaj napredovali iz pozicije kmetov. Tudi znotraj te kaste se imena določajo na podlagi vrstnega reda rojstva znotraj družine. Velikokrat se zgodi, da za poimenovanje posnamejo celotno zaporedje imen prebivalcev iz nižje kaste kmetov, iz katere izhajajo. Nekaj primerov imen:

Gusti: Voditelj
Agung:
Izvrstni
Tjokorda:
Pod nosom božanstev

Nekatera ostala, manj poviševana imena pa so Dewa, Anak Agung (za moškega), or Anak Agung istri (za žensko).

5. Imena v višji kasti – BRAHMANA

V tej kasti se pogosto pojavljata dve imeni, in sicer Ida Bagus ter Ida Ayu. Obe v direktnem prevodu pomenita “brahmana”, le da je prvi v moškem , drugo pa v ženskem spolu. Ti dve imeni že na prvi pogled izražata visok kastni položaj ter svoj akademski ter intelektualni položaj.

Glede na položaj ter vrstni red besed v imenu lahko tudi z lahkoto razberejo družinsko ozadje posameznika. Na primer “Ida Bagus Oda” je prvorojeni sin, katerega mati je iz kaste Brahmana. 

Anak Agung Istri Made Rai” je ime princese, ki je lahko drugi, šesti ali pa deseti otrok matere iz kaste kmetov, in podobno…

Večkrat pride tudi do poroke znotraj kaste. V primeru, da se posameznik poroči z nekom iz višje kaste, mora pred svoje ime dodati “Jero“, kar je signal oziroma znak, da se pridružujejo kasti.

In že ste obogateni za še delček več znanja o tem eksotičnem otoku v Indoneziji. Če vas zanima več o potovanju nikar ne zamudite prijave ter si vse informacije preberite tukaj. Če imate še minutko ali dve vas tudi lepo vabimo k branju še preostalih blogov s podobno vsebino.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram